Over ons

Doorwerker.nl

De Doorwerkregeling voor gepensioneerden.
Voordelig voor alle partijen

Doorwerker.nl
Doorwerker.nl is de bemiddelaar voor doorwerkers om hen te helpen in contact te komen met leuke bijbanen. Daarbij zorgt Doorwerker.nl dat de leuke bijbanen zo goed mogelijk passen bij het profiel van de doorwerker.

Wat doet Doorwerker.nl?

Doorwerker.nl biedt doorwerkers de mogelijkheid aan om zichzelf te profileren. De uitkomst is interessant voor de doorwerker zelf en kan, indien de doorwerker bereid is om een aantal kenmerken uit het profiel te delen met Doorwerker.nl, worden gebruikt om de meest passende bijbaan te vinden voor doorwerken na pensioen.
Om doorwerkers in staat te stellen hun inzet zo goed mogelijk af te stemmen op hun levensfase maakt Doorwerker.nl gebruik van de doorwerkregeling van Doorwerkgever. De doorwerkregeling is namelijk speciaal ontwikkeld voor de levensfase Pensioen+Werk. Dat betekent dat de opdrachtgever en de doorwerker kunnen samenwerken op een manier die bij hen beide past. Namelijk de doorwerker die niet meer moet maar wil en dus geen loondienstverplichtingen meer wilt hebben. En een opdrachtgever die nog graag gebruik wilt maken van de kennis en competenties van een doorwerker zonder de werknemersverplichtingen die voor pensioen van toepassing waren.
Het team van Doorwerker.nl kent de wensen van de opdrachtgevers en de doorwerkers en brengt die dagelijks bij elkaar.

 

Wie is Doorwerkgever?

Doorwerkgever is specialist op de uitvoering van de doorwerkregeling. Op basis van de ontwikkelde doorwerkregeling werken gepensioneerden bij honderden verschillende opdrachtgevers door heel Nederland. Niet alle werkgevers kunnen of willen doorwerken regelen binnen hun eigen organisatie. Doorwerkzaken uitbesteden aan een gespecialiseerde partner als Doorwerkgever heeft veel voordelen. En steeds meer gepensioneerden willen na hun pensioen doorwerken, of dit nu bij hun huidige werkgever is, in een flexibele bijbaan of als professional. Doorwerkgever voert het voor u uit.